Sty 22

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk – nowe zapytanie

Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu, rozbudowa stacji wodociągowej (wraz z systemem wizualizacji i monitoringu) oraz przebudowa przepompowni ścieków i rozbudowa stacji odwadniania osadów w istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk”.

Do pobrania:

http://pupserwis.com.pl/pliki/zapytanie_ofertowe.doc

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1a_budowa_wodociagu.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1b_rozbudowa_stacji_wodociagowej.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1c_przebudowa_przepompowni.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1d_rozbudowa_stacji_odwadniania_osadow.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1e_do_7_zapytanie_ofertowe.zip