Wodociągi

Czym gospodarujemy:

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 72km.
Długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosi 15,2km.
Zdolność produkcyjna ujęcia wody w Dubecznie wynosi 30m3/h, tj. 720m3 na dobę, co całkowicie zabezpiecza w wodę pitną mieszkańców tej miejscowości.
Średnia produkcja dobowa wody za 2012 rok wyniosła 100 m3/dobę.
Średnio na oczyszczalnię ścieków w Dubecznie dopływa około 65 m3 na dobę ścieków, które są oczyszczane mechanicznie i biologicznie.


Obsługiwana ludność:

Dubeczno – 295 odbiorców wody i 222 dostawców ścieków
Hańsk Pierwszy – 103 odbiorców wody i106 dostawców ścieków
Hańsk Kolonia 69 odbiorców wody
Konstantynówka, Rudka Łowiecka – 36 odbiorców wody
Kulczyn – 59 odbiorców wody
Kulczyn Kolonia – 30 odbiorców wody
Macoszyn Mały – 33 odbiorców wody
Osowa – 89 odbiorców wody
Szcześniki – 15 odbiorców wody
Ujazdów – 46 odbiorców wody
Krychów – 19 odbiorców wody i 15 dostawców ścieków
Kulczyn PGR – 23 odbiorców wody i 24 dostawców ścieków

Regulamin

Uchwała Nr XIX/132/17 Rady Gminy Hańsk z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Cena wody i ścieków

Uchwała Nr XX/135/13 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Procedura przyłączenia

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Akty prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Dz. U. z 2006r., Nr 127, poz. 886

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami

Badanie jakości wody

Jakość wody do picia i na potrzeby gospodarcze w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych spełnia wymagania norm sanitarnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 wraz z późniejszymi zmianami).
Woda dostarczana mieszkańcom kontrolowana jest na bieżąco przez Sanepid. Na podstawie badań kontrolnych wody, Sanepid wystawia oceny przydatności wody do spożycia.
Dodatkowo Spółka prowadzi dodatkowy, wewnętrzny monitoring jakości wody, składający się z czterech badań kontrolnych i jednego przeglądowego w roku.
W bieżącym roku obsługuje nas Firma SGS EKO-PROJEKT z Pszczyny.

Kalendarium

2003 – oddanie do użytku sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Kulczyn i Kulczyn Kolonia
2003 – oddanie do użytku sieci wodociągowej w Szcześnikach
2004 – oddanie do użytku ujęcia wody Dubeczno wraz z siecią wodociągową i przyłączami
2006 – oddanie do użytku sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Dubecznie, Hańsku, Osowie i Macoszynie Małym
2006 – oddanie do użytku sieci wodociągowej z przyłączami w Hańsku, Konstantynówce i Rudce Łowieckiej
2012 – oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Dubecznie