Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk

Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu, dodatkowej studni na ujęciu wody (wraz z systemem wizualizacji i monitoringu) oraz przebudowa przepompowni ścieków i rozbudowa stacji odwadniania osadów w istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 części: część 1 zamówienia – „Budowa sieci wodociągowej „spinka” w m. Szczęśniki – Dubeczno część 2 zamówienia – „Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Dubeczno”, część 3 zamówienia – „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Hańsk oraz Dubeczno”, część 4 zamówienia – „Rozbudowa istniejącej stacji odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w miejscowości Dubeczno”. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej: załącznik Nr 1a do Zapytania Ofertowego (część 1 zamówienia – budowa wodociągu), załącznik Nr 1b do Zapytania Ofertowego (część 2 zamówienia – rozbudowa stacji wodociągowej), załącznik Nr 1c do Zapytania Ofertowego (część 3 zamówienia– przebudowa przepompowni), załącznik Nr 1d do Zapytania Ofertowego (część 4 zamówienia– rozbudowa stacji odwadniania osadów).

Do pobrania:

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_2_do_7_zapytanie_ofertowe.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1a_budowa_wodociagu.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1b_rozbudowa_stacji_wodociagowej.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1c_przebudowa_przepompowni.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1d_rozbudowa_stacji_odwadniania_osadow.rar