Apel do mieszkańców!

Nie wrzucajcie chusteczek nawilżanych do sedesu!

Chusteczki nawilżane zrobione są z tkaniny , która nie rozpuszcza się w wodzie. Trafiając do sedesu powodują zatory na kanalizacji sanitarnej zatykając rury, a jeśli nawet przedostaną  się dalej, powodują uszkodzenia urządzeń sanitarnych, a nawet awarie pomp na przepompowniach ścieków. Nawilżane chusteczki w ponad 90 procentach nie są biodegradowalne , przyczyniają się również  do zanieczyszczenia wód.

Odbiorco Pamiętaj!

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków.