Mar 26

INFORMACJA

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 od dnia 26-03-2020 do odwołania BIURO OBSŁUGI KLIENTA jest nieczynne.

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się pocztą email (biuro@pupserwis.com.pl) lub telefonicznie: 600 807 348; 534 626 464; 82 571 40 31

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

Mar 12

Informacja

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 02.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Wodociągów Miasta Krakowa

https://wodociagi.krakow.pl/aktualnosc/komunikat,1970.html?fbclid=IwAR3GH0LA8GLT4ym096j54F0bR7CE7PaZifJATvYWPnu9pqRaZvuw8REcjwM

Mar 12

Apel do mieszkańców!

Nie wrzucajcie chusteczek nawilżanych do sedesu!

Chusteczki nawilżane zrobione są z tkaniny , która nie rozpuszcza się w wodzie. Trafiając do sedesu powodują zatory na kanalizacji sanitarnej zatykając rury, a jeśli nawet przedostaną  się dalej, powodują uszkodzenia urządzeń sanitarnych, a nawet awarie pomp na przepompowniach ścieków. Nawilżane chusteczki w ponad 90 procentach nie są biodegradowalne , przyczyniają się również  do zanieczyszczenia wód.

Odbiorco Pamiętaj!

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków.

Sie 22

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Hańsk Pierwszy, 22-08-2019r.

UWAGA

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Dotyczy mieszkańców miejscowości Hańsk Pierwszy ul. Osiedlowa od nr 16A do nr 20, Dubeczno, Osowa, Macoszyn Mały, Macoszyn Duży oraz Kosyń (zasilanych w wodę z ujęcia Dubeczno).

W związku z modernizacją ujęcia wody w Dubecznie nastąpi przerwa w dostawie wody dnia 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) od godziny 2000 do godziny 500 dnia następnego.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Prezes Zarządu

Janusz Wilgocki

Cze 12

INFORMACJA

W związku z drastycznym wzrostem zużycia wody na terenie Gminy Hańsk prosimy o rozważne korzystanie z wody (podlewanie ogródków), w przeciwnym razie będziemy zmuszeni wprowadzić ograniczenia w dostawie wody.

Wrz 24

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Hańsk Pierwszy, 24.09.2018r.

UWAGA

Dotyczy mieszkańców ul. Warszawka oraz ul. Szkolnej w Dubecznie

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Sp. z o.o. w Hańsku informuje,
z powodu nieprzewidzianej awarii nastąpi przerwa w dostawie wody od dnia dzisiejszego do jutra (tj. 24.09.2018r.) do godziny ok. 13:00.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Janusz Wilgocki

TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI

Image

Wysokość cen netto za dostarczoną wodę, ścieki oraz stawka netto opłaty abonamentowej

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena wody (zł/m3)

3,06

3,06

3,06

Cena ścieków (zł/m3)

5,32

5,32

5,32

Stawka opłaty abonamentowej

3,70

3,70

3,70

 

Do powyższych stawek cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, opłat abonamentowych dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami tj. 8%.