Informacja

Informujemy, że woda pitna butelkowana w ilości 1,5 litra na osobę na dzień będzie wydawana
2, 3, 4 lipca w godz. 15 – 17 dla mieszkańców:
* Hańska Pierwszego – w remizie OSP
* Hańska Kolonii i Krychowa – u sołtysa
* Kulczyna Kolonii i PGR – w świetlicy wiejskiej
* Kulczyna – w świetlicy wiejskiej
* Ujazdowa – w świetlicy OSP
* Konstantynówki – u sołtysa
* Rudki Łowieckiej – w świetlicy wiejskiej.
Prosimy o jej odbiór.