Sty 22

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk – nowe zapytanie

Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu, rozbudowa stacji wodociągowej (wraz z systemem wizualizacji i monitoringu) oraz przebudowa przepompowni ścieków i rozbudowa stacji odwadniania osadów w istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk”.

Do pobrania:

http://pupserwis.com.pl/pliki/zapytanie_ofertowe.doc

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1a_budowa_wodociagu.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1b_rozbudowa_stacji_wodociagowej.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1c_przebudowa_przepompowni.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1d_rozbudowa_stacji_odwadniania_osadow.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1e_do_7_zapytanie_ofertowe.zip

Lis 24

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk

Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu, dodatkowej studni na ujęciu wody (wraz z systemem wizualizacji i monitoringu) oraz przebudowa przepompowni ścieków i rozbudowa stacji odwadniania osadów w istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 części: część 1 zamówienia – „Budowa sieci wodociągowej „spinka” w m. Szczęśniki – Dubeczno część 2 zamówienia – „Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Dubeczno”, część 3 zamówienia – „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Hańsk oraz Dubeczno”, część 4 zamówienia – „Rozbudowa istniejącej stacji odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w miejscowości Dubeczno”. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej: załącznik Nr 1a do Zapytania Ofertowego (część 1 zamówienia – budowa wodociągu), załącznik Nr 1b do Zapytania Ofertowego (część 2 zamówienia – rozbudowa stacji wodociągowej), załącznik Nr 1c do Zapytania Ofertowego (część 3 zamówienia– przebudowa przepompowni), załącznik Nr 1d do Zapytania Ofertowego (część 4 zamówienia– rozbudowa stacji odwadniania osadów).

Do pobrania:

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_2_do_7_zapytanie_ofertowe.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1a_budowa_wodociagu.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1b_rozbudowa_stacji_wodociagowej.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1c_przebudowa_przepompowni.rar

http://pupserwis.com.pl/pliki/zal_1d_rozbudowa_stacji_odwadniania_osadow.rar

Cze 16

Zmiana siedziby

Przedsiębiorstwo
Usługowo – Produkcyjne Sp. z o.o. w Hańsku informuje, że z dniem 1.06.2017 r. biuro Spółki zostaje przeniesione na ul. Spokojną 2
/była baza SKR/

Cze 18

Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Spółka z o. o. oferuje usługę czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hańsk w zakresie:

 • Utylizacji osadu
  koszt usługi: 23,50 zł + 8% Vat = 25,00 zł/m3
 • Czyszczenia beczkowozem
  koszt usługi: 110,00 zł+ 8% Vat = 118,80 zł/godz.
  Z uwzględnieniem podziału na trasy:
  – Hańsk Pierwszy, Dubeczno – 1 godz.
  – Szcześniki, Żdżarka, Ujazdów, Hańsk Kolonia , Hańsk Drugi – 1,5 godz.
  – Bukowski Las, Rudka Łowiecka, Kulczyn, Macoszym Mały, Osowa, Stary Majdan, Kulczyn Kolonia – 2 godz.
 • Czyszczenia urządzeniem ciśnieniowym
  koszt usługi: 110,00 zł + 8% Vat = 118,80 zł (do ceny usługi należy doliczyć koszt dojazdu w wysokości 2zł/km.)

* Wyżej wymienione usługi wykonujemy w miesiącach kwiecień – wrzesień

Nie oferujemy usługi opróżniania szamb

Dodatkowych informacji udzielamy i zgłoszenia przyjmujemy w biurze Spółki
lub telefonicznie 600 807 348